Aktuality

Štatistika dopingu

22.01.2021 - Táto štatistická správa obsahuje okrem výsledkov analýz vzoriek aj čiastkové štatistiky údajov rozdelené na základe jednotlivých laboratórií, použitých analytických metód, športov, testovacích autorít, ako aj výslednú sumarizáciu nepriaznivých ana...
viac »

Odborníci SADA začali vzdelávať už aj učiteľov

16.12.2020 - Práca národnej antidopingovej agentúry už dávno nie je len o dopingových kontrolách. Kým v minulosti sa kládol veľký dôraz práve na odbery, v súčasnosti sa pozornosť sústreďuje aj na vzdelávanie, prevenciu a rekreačných športovcov. Odborníci z a...
viac »

Dnes predstavujeme

16.12.2020 - Ako absolvent Fakulty chemicko-potravinárskej technológie STU sa stal Tomáš Pagáč členom Antidopingovej agentúry SR šesť rokov dozadu. Dnes pôsobí vo funkcii vedúceho pracovníka pre udeľovanie terapeutických výnimiek. Tomáš Pagáč bez zaváhania o...
viac »

Rekreačné drogy po novom s nižšími sankciami

04.12.2020 - Jednou zo zmien v Zozname zakázaných látok a metód 2021 je vytvorenie novej kategórie tzv. zneužívaných látok (Substances of Abuse). Článok 4.2.3 nového Svetového antidopingového kódexu ich definuje ako látky zakázané počas súťaže, ktoré sa v spol...
viac »

Rodčenkovov antidopingový zákon

20.11.2020 - CEADO vyjadrila obavy vzhľadom na rozhodnutie senátu Spojených štátov prijať Rodčenkovov antidopingový zákon 2019. CEADO v princípe podporuje všetky legislatívne úsilia v boji proti dopingu na celom svete. Viac a viac krajín poukazuje na výborn...
viac »

Zmeny v Zozname zakázaných látok a metód 2021

30.10.2020 - Nový Zoznam zakázaných látok a metód publikuje WADA každoročne v októbri, aby tak poskytla čas športovcom na národnej/ medzinárodnej urovni, ako aj ich trénerom, lekárom alebo fyzioterapeutom oboznámiť sa s prípadnými zmenami pred novým rokom. S n...
viac »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
icon
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img