antidopingová agentúra sr

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky je samostatný právny subjekt vo forme štátnej príspevkovej organizácie so špecifickým zameraním činnosti zriadená pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 1. januára 2009.

viac o agentúre

poslanie

Základným cieľom agentúry je chrániť identitu športu ako fenomenálnej ľudskej aktivity, napomáhať právu športovcov zúčastňovať sa športu bez dopingu a tým propagovať zdravie, spravodlivosť a rovnosť možností pre všetkých športovcov. Antidopingová agentúra SR (ADA SR) sa svojou činnosťou podieľa na harmonizácii, koordinácii a súčinnosti antidopingových programov na národnej i medzinárodnej úrovni s ohľadom na kontrolu, prevenciu a ochranu pred dopingom. Pre tento účel bude ADA SR zabezpečovať nastavenie komplexnej antidopingovej regulácie v súlade so športovo-technickými normami, národnou legislatívou a Svetovým antidopingovým kódexom WADA.

aktuality

zobraziť všetky
Žaneta Csáderová: Pozornosť sa začína upriamovať na rekreačný šport

Žaneta Csáderová bola opätovne zvolená za riaditeľku Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky. Svoje druhé funkčné obdobie chce zasvätiť najmä edukácií mladých začínajúcich športovcov.

Zobraziť
Štatistika dopingu

Ktore zakázané látky sú medzi športovcami "najobľúbenejšie"? Svetová antidopingová agentúra (WADA) každoročne v decembri publikuje štatistickú správu antidopingového testovania za predchádzajúci rok.

Zobraziť
Odborníci SADA začali vzdelávať už aj učiteľov

Práca národnej antidopingovej agentúry už dávno nie je len o dopingových kontrolách. Kým v minulosti sa kládol veľký dôraz práve na odbery, v súčasnosti sa pozornosť sústreďuje aj na vzdelávanie, prevenciu a rekreačných športovcov.

Zobraziť
Alexandra Megóová: Dopingová kontrola v „bubline“ bola aj pre nás novinkou

Urobila desiatky dopingových odberov, zúčastnila sa významných podujatí, no dopingová kontrola v tzv. bubline bola aj pre ňu veľkou neznámou. Dopingová komisárka Alexandra Megóová strávila niekoľko dní so športovcami v karanténnom centre v Šamoríne.

Zobraziť
icon
icon
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img