antidopingová agentúra sr

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky je samostatný právny subjekt vo forme štátnej príspevkovej organizácie so špecifickým zameraním činnosti zriadená pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 1. januára 2009.

viac o agentúre

poslanie

Základným cieľom agentúry je chrániť identitu športu ako fenomenálnej ľudskej aktivity, napomáhať právu športovcov zúčastňovať sa športu bez dopingu a tým propagovať zdravie, spravodlivosť a rovnosť možností pre všetkých športovcov. Antidopingová agentúra SR (ADA SR) sa svojou činnosťou podieľa na harmonizácii, koordinácii a súčinnosti antidopingových programov na národnej i medzinárodnej úrovni s ohľadom na kontrolu, prevenciu a ochranu pred dopingom. Pre tento účel bude ADA SR zabezpečovať nastavenie komplexnej antidopingovej regulácie v súlade so športovo-technickými normami, národnou legislatívou a Svetovým antidopingovým kódexom WADA.

aktuality

zobraziť všetky
Štatistická správa Svetovej antidopingovej agentúry za rok 2022

Štatistická správa za rok 2022 obsahuje okrem sumarizácie výsledkov všetkých analyzovaných vzoriek aj čiastkové štatistiky, rozdelené podľa jednotlivých antidopingových laboratórií, použitých analytických metód, testovacích autorít, športov, a tiež počet nepriaznivých analytických (AAF) a atypických nálezov (ATF) zistených v jednotlivých skupinách zakázaných látok a metód.

Zobraziť
VÝZVA NA PREDBEŽNÉ ZAPOJENIE ZÁUJEMCOV FORMOU PREDLOŽENIA PONUKY ZA ÚČELOM PRESKÚMANIA MOŽNOSTÍ REALITNÉHO TRHU

VÝZVA NA PREDBEŽNÉ ZAPOJENIE ZÁUJEMCOV FORMOU PREDLOŽENIA PONUKY ZA ÚČELOM PRESKÚMANIA MOŽNOSTÍ REALITNÉHO TRHU na
,,Zabezpečenie nájmu priestorov pre zamestnancov budúceho nájomcu“

Zobraziť
Najväčšou devízou SADA je zloženie tímu odborníkov

Testovanie a vzdelávanie športovcov už dávno nie sú jediné aktivity Antidopingovej agentúry SR (SADA). Vzdelávanie v oblasti zakázaných látok a porušenia antidopingových pravidiel sa odborníci snažia rozširovať aj medzi laickú verejnosť a nižšie vekové kategórie. Rok 2023 hodnotí Žaneta Csáderová, riaditeľka Antidopingovej agentúry SR.

Zobraziť
Fair Play: Unikátny projekt, na ktorý sme hrdí

„Ak chceme, aby deti robili vedomé rozhodnutia, tak nemôžeme chcieť, aby sa len pasívne niečo memorovali. Je nevyhnuté ich do procesu vzdelávania aktívne zapojiť.“ Týmto heslom sa riadil Tomáš Pagáč, vedúci oddelenia testovania a prevencie Antidopingovej agentúry SR, keď sa púšťal do projektu Fair Play. Je autorom jedinečného projektu pre školy, ktorý sa stretáva s čoraz viac pozitívnym ohlasom.

Zobraziť
icon
icon
  • img
  • img
  • img
  • img