antidopingová agentúra sr

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky je samostatný právny subjekt vo forme štátnej príspevkovej organizácie so špecifickým zameraním činnosti zriadená pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 1. januára 2009.

viac o agentúre

poslanie

Základným cieľom agentúry je chrániť identitu športu ako fenomenálnej ľudskej aktivity, napomáhať právu športovcov zúčastňovať sa športu bez dopingu a tým propagovať zdravie, spravodlivosť a rovnosť možností pre všetkých športovcov. Antidopingová agentúra SR (ADA SR) sa svojou činnosťou podieľa na harmonizácii, koordinácii a súčinnosti antidopingových programov na národnej i medzinárodnej úrovni s ohľadom na kontrolu, prevenciu a ochranu pred dopingom. Pre tento účel bude ADA SR zabezpečovať nastavenie komplexnej antidopingovej regulácie v súlade so športovo-technickými normami, národnou legislatívou a Svetovým antidopingovým kódexom WADA.

aktuality

zobraziť všetky
5-alfa-hydroxy-laxogenín

Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) upovedomuje športovcov a ďalšie osoby, ktoré podliehajú antidopingovým pravidlám, že do svojho zoznamu podozrivých zložiek výživových doplnkov pridal koncom roka 2019 zložku 5-alfa-hydroxy-laxogenín.

Zobraziť
Kĺbová výživa

Viete čo by mali obsahovať výživové doplnky zamerané na výživu kĺbov? V tretej časti programu o výživových doplnkoch prinášame prehľad a funkciu najznámejších zložiek.

Zobraziť
BPC-157

Športovci používajú BPC-157 s označením "na výskumné účely" napriek nedostatku klinických údajov najmä pre zrýchlenie rekonvalescencie a liečbu určitých zápalov a zranení. Treba si však uvedomiť, že jeho experimentálne použitie môže mať za následok aj vážne ohrozenie zdravia.

Zobraziť
Pozor na doplnky sľubujúce nárast hladiny testosterónu

Zaujímate sa o doplnky, ktoré sľubujú zvýšenie hladiny testosterónu a majú prívlastok "prírodné"? Zamysleli ste sa niekedy nad podstatou týchto tvrdení?

Zobraziť
icon
icon
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img