Komisie

Komisia vzdelávania

Komisia pre konanie vo veci dopingu

 • JUDr. Peter Reisz (predseda) - advokát, člen disciplinárnej komisie SFZ
 • Mgr. Juraj Gallo (člen) - advokát, súdny exekútor, predseda rozhodcovského súdu SZC
 • MUDr. Matej Handžák (člen) - sekundárny lekár, úrazová chirurgia, člen zdravotnej komisie SZĽH
 • Mgr. Branislav Mráz (náhradník) - SIŽP – vedúci sekretariátu GR inšpekcie, právnik
 • JUDr. Patrik Hrbek (náhradník) - SOŠV – právnik, člen VV SBF, člen DK SPF, člen legislatívno-právnej komisie SFZ, predseda odvolacej komisie SAZ

Komisia pre športovcov

TUE komisia

 • MuDr. Bela Mriňáková, PhD., MPH, MHA (predseda) - klinický onkológ, I. onkologická klinika LF UK a OÚSA, Interná klinika VŠZaSP a OÚSA
 • MuDr. Monika Bartošová (člen) - telovýchovný lekár, internista, Oddelenie telovýchovného lekárstva, Univerzitná nemocnica Bratislava
 • MuDr. Barbora Gulánová (člen) - dermatovenerológ, Univerzitná nemocnica Bratislava
 • MuDr. Katarína Bergendiová, PhD. (člen) - klinický imunológ a alergológ, primár, ImunoVital Centrum
icon
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img