Vzdelávanie

„...V modernom svete, ktorý je plný možností pre silných, ale ktorému súčasne hrozí aj úpadková slabosť, sa olympijská myšlienka môže stať školou ušľachtilého zmýšľania a morálnej čistoty, vytrvalosti a psychickej energie. Avšak pod podmienkou, že pojem cti a športovej nezištnosti budete neustále povznášať na rovnakej úrovni ako svoje fyzické nadšenie...“

Nie náhodou sa vám prihovárame úryvkom z prehlásenia zakladateľa novodobých olympijských hier a otca myšlienky „olympizmu“ Pierra de Coubertina, ktoré 17.apríla 1927 odznelo v príhovore  športovej mládeži všetkých národov pri príležitosti odhalenia pomníka vybudovaného gréckou vládou na pamiatku olympijských hier v Olympii. Pierre de Coubertin, entuziastický človek s veľkým srdcom, chápal a šíril myšlienky a význam športu v súvislostiach, ktoré samotný šport ďaleko presahujú. Vo svojej Óde na šport  (Ode Au Sport) nazýva šport mnohými menami: dar bohov a elixír života; krása, spravodlivosť, odvaha, čestnosť, radosť, plodnosť, pokrok a mier. Práve v športe ako výnimočnej aktivite človeka nachádzame obrovský priestor pre etické správanie voči iným i voči sebe samému. Možno niekomu bude myšlienka etického správania a úcty k sebe samému znieť čudne.. Ako sa to robí? Dá sa to vôbec? Všetko vysvetľuje jedno jediné slovo – DOPING.

Jedným z našich najdôležitejších cieľov činnosti v oblasti vzdelávania je informovať a učiť športovcov, trénerov, lekárov a ostatné osoby pohybujúce sa v prostredí športu  o nástrahách a nebezpečenstve dopingu. Hodnotu zdravia a ochrany seba samého považujeme za nesmierne dôležitú a neoddeliteľnú súčasť športu spolu s hodnotami ako zmysel pre spravodlivosť, čestnosť a fair play.

Pevne veríme, že aj vy ste súčasťou čistého športu a skutočných športových výkonov prameniacich zo stoviek litrov potu, odriekania a driny. Ako vodidlo v množstve pravidiel a informácií z oblasti antidopingu nech vám slúžia naše brožúrky ako Príručka pre športovca, Doping v športe, Anaboliká a právo a ďalšie, ktoré nájdete vo formáte PDF v tejto sekcii.
 
icon
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img