Inovačné vzdelávanie

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

VZDELÁVACÍ PROGRAM

ANTIDOPING V PRAXI

ROZSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:
50 hodín (30 hodín prezenčne, 20 hodín dištančne)

FORMA VZDELÁVANIA
Kombinovaná
Prezenčná – 30 hodín, dištančná 20 hodín
Antidopingová agentúra SR je oprávnená poskytovať inovačné vzdelávanie pre:
 učiteľov prvého stupňa základnej školy,
 učiteľov druhého stupňa základnej školy,
 učiteľov strednej školy,
 školských trénerov.

ČÍSLO OPRÁVNENIA
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – sekcia stredných škôl podľa §67 ods. 5 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po posúdení všetkých náležitostí vydalo oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania pod evidenčným číslom: 15/2022-IV
Platnosť: do 4. apríla 2027

Oprávnenie - Pozrieť dokument

PROGRAM INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA
Tematický celok č. 1 - Úvod do antidopingovej problematiky
Tematický celok č. 2 - Antidoping v praxi
Tematický celok č. 3 - Prehľad zakázaných látok
Tematický celok č. 4 - Výživové doplnky a lieky

Lektori
PaedDr. Žaneta Csáderová, PhD.
Ing. Tomáš Pagáč, PhD.
PharmDr. Kamila Chomaničová, PhD.
Mgr. Kristián Slíž

Oznam- Vzdelávací program "Antidoping v praxi"
icon
  • img
  • img
  • img
  • img