Vzdelávacie materiály

Antidopingové vzdelávanie v praxi

Väčšinu ľudí možno napadne, že hlavným cieľom športu je dosahovanie športových výkonov a víťazstvo. Ale v skutočnosti ide o niečo oveľa viac. Šport harmonicky rozvíja nielen telesnú stránku, ale aj psychickú kondíciu jedinca, upevňuje zdravie, buduje tímovú prácu a pocit spolupatričnosti. Spoločenský tlak na stále sa zvyšujúce výkony v športe, komercializácia športu, tlak na imidž muža a ženy v súčasnej modernej dobe bohužiaľ so sebou prinášajú aj negatívne javy v športe, na ktoré je dôležité začať upozorňovať už deti na základných školách. Medzi negatívne javy nepatrí len doping, ale aj manipulácia výsledkov súťaží alebo násilnosti na štadiónoch. Antidopingová agentúra SR Vám prináša vzdelávacie materiály s modelovými aktivitami zameranými na hodnoty v športe. Naším zámerom je využiť šport a športové hodnoty ako praktický príklad čestného a férového správania sa v živote. 
 
Prečo je dôležité diskutovať o dopingu s mládežou, ktorá nepatrí medzi elitných športovcov a nemusí sa obávať dopingovej kontroly?

1. Je naším hlbokým presvedčením, že budovanie hodnôt fair play je nevyhnutné realizovať čo najskôr, od najnižších vekových kategórií. Hodnoty fair play sú základom antidopingového povedomia, čím budujeme efektívny nástroj boja nie len s dopingovými látkami, ale aj spoločenskými drogami. 
2. Je dôležité si uvedomiť, že dopingové látky sa zďaleka netýkajú len vrcholového športu, ale môže po nich siahnuť aj dospievajúca mládež s cieľom schudnúť alebo naopak, nabrať svalovú hmotu. 
3. Napriek tomu, že téma antidopingu sa dotýka predovšetkým športu, hodnoty fair play platia aj v bežnom živote.   

Úlohou prvej časti je oboznámiť mladých športovcov s konceptom ducha športu. Cieľom je podnietiť samotných športovcov, aby premýšľali o dôležitosti hrania férovo a aké správanie a hodnoty sú spojené s duchom športu. Na konci tejto časti mladí športovci navrhnú a podpíšu sľub fair play. 
Témy: DUCH športu titulná časť
 • Čo je fair play? 
 • Čo je to duch športu?
 • Uplatňovanie hodnôt Ducha športu vo všetkých aspektoch života.
 1. 1. časť: Duch športu (8 - 12 rokov) Pozrieť dokument


Druhá časť nášho vzdelávania priamo nadväzuje na prvú časť, v ktorej sme predstavili základnú filozofiu antidopingu. V ďalšej časti sa zameriame priamo na konfrontáciu ducha športu (fair play) a dopingu ako negatívneho javu v športe. V tejto časti sa budeme venovať histórii dopingu a antidopingu. Aby sme pochopili súčasnosť a vedeli predpokladať vývoj budúcnosti ohľadom dopingu v športe, musíme sa vrátiť do minulosti. Budeme sa snažiť nájsť vznik pojmu doping a sledovať, ako sa v jednotlivých historických etapách vyvíjal. 
Témy: 
 • Čo je doping? DOPING a duch športu titulná časť
 • História dopingu a antidopingu 
 • Kto bojuje s dopingom? 
 • Čo je Svetová antidopingová agentúra? 
 • Doping a duch športu 
 • Prečo by ma to malo zaujímať? 
 1. 2. časť: Duch športu a doping Pozrieť dokument

Cenník

 1. Cenník vzdelávania Pozrieť cenník

Logo

 1. Logo final.ai Pozrieť dokument
 2. Logo fina.eps Pozrieť dokument
 3. Logo final.pdf Pozrieť dokument
 4. Logo fina.png Pozrieť dokument
icon
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img