Kontakt

E-mail:

office: office@antidoping.sk (základná schránka)
ADAMS: adams@antidoping.sk (ADAMS, monitoring)
tue: tue@antidoping.sk (terapeutické výnimky, konzultácie o liekoch a liečivých prípravkoch)
kolektívne športy: kolektivne.sporty@antidoping.sk (monitoring)
zodpovedná osoba: gdpr@antidoping.sk (Ochrana osobných údajov podľa GDPR)
zodpovedná osoba: podnetypsc@antidoping.sk (Smernica o vybavovaní podnetov, vrátane nahlásenia dopingu v športe)
zodpovedná osoba: kybernetickabezpecnost@antidoping.sk (kybernetická bezpečnosť)

V prípade, ak neviete na koho adresovať požiadavku, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktného formulára. 
  1. Informácie o ochrane osobných údajov - kontaktný formulár Pozrieť dokument

Adresa sídla organizácie:

ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SR
Hanulova 5/C
841 01 Bratislava
Slovensko

Poštová adresa:

ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SR
P.O.BOX 5
840 11 Bratislava 411

Telefón:

+421 2 4464 3411 
 

IČO:

50119231

DIČ

2022738553

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica (prevádzkový účet)
IBAN: SK11 8180 0000 0070 0055 2448
SWIFT/BIC kód: SPSRSKBA
 

Systém manažérstva kvality ISO 9001:2015

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky je držiteľom certifikátu manažérstva kvality spĺňajúci požiadavky STN ISO 9001:2016

Politika kvality organizácie Pozrieť dokument


2023 04 20 ANTIODPINGOVÁ AGENTURA SR 9001 AJ_page-0001

2023 04 20 ANTIODPINGOVÁ AGENTURA SR 9001 SK_page-0001


 
icon
  • img
  • img
  • img
  • img