Na stiahnutie

 1. Antidopingová regulácia v skratke Pozrieť dokument
 2. Šport a právo 2017 Pozrieť dokument
 3. Výživa a doping v športe 2017 Pozrieť dokument
 4. Postavenie trénera z hľadiska antidopingovej regulácie Pozrieť dokument
 5. Zakázané látky vo vzťahu s liekmi a výživovými doplnkami Pozrieť dokument
 6. Zákon o antidopingových právach športovcov Pozrieť dokument
 7. Povolené lieky Pozrieť dokument
 8. Výživové doplnky Pozrieť dokument
 9. Testovanie doplnkov Pozrieť dokument
 10. Dopingová kontrola v skratke Pozrieť dokument
 11. Zákon o antidopingových právach športovcov Pozrieť dokument

Cenník

 1. Cenník vzdelávania Pozrieť cenník

Logo

 1. Logo final.ai Pozrieť dokument
 2. Logo fina.eps Pozrieť dokument
 3. Logo final.pdf Pozrieť dokument
 4. Logo fina.png Pozrieť dokument
icon
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img