Štatistická správa Svetovej antidopingovej agentúry za rok 2022

08.04.2024
Štatistická správa za rok 2022 obsahuje okrem sumarizácie výsledkov všetkých analyzovaných vzoriek aj čiastkové štatistiky, rozdelené podľa jednotlivých antidopingových laboratórií, použitých analytických metód, testovacích autorít, športov, a tiež počet nepriaznivých analytických (AAF) a atypických nálezov (ATF) zistených v jednotlivých skupinách zakázaných látok a metód.
 
  • Celkový počet všetkých analyzovaných vzoriek  sa v porovnaní s rokom 2021 zvýšil o 6,4 % (z 241 430 v roku 2021, na  256 769 v roku 2022).
  • Mierne vzrástlo celkové percento nepriaznivých analytických nálezov (AAF), všeobecne známych aj ako pozitívne testy: z 0,65 % v roku 2021 (1 560 AAF zo 241 430 vzoriek) na 0,77 % v roku 2022 (1 986 AAF z 256 769 vzoriek).
  • V roku 2022 sa počet atypických nálezov (ATF) zvýšil na 394, v roku 2021 ich bolo 312.  
  • Najvyššie %AAF v rámci olympijských športov bolo zaznamenané v curlingu (1,4 %), v jazdectve (1,4 %) a vo vzpieraní (1,2 %). 
  • V štyroch športoch bola miera pozitivity vzoriek na zakázané látky 0,0 %. Išlo o biatlon, moderný päťboj, sánkovanie a jachting.
  • Najviac odobraných vzoriek bolo atlétom (33 960), futbalistom (33 601)  a cyklistom (22 551).
Podrobnejšiu štatistiku nájdete tu: - link na pdf dokument
 
icon
  • img
  • img
  • img
  • img