Najväčšou devízou SADA je zloženie tímu odborníkov

14.12.2023
Testovanie a vzdelávanie športovcov už dávno nie sú jediné aktivity Antidopingovej agentúry SR (SADA). Vzdelávanie v oblasti zakázaných látok a porušenia antidopingových pravidiel sa odborníci snažia rozširovať aj medzi laickú verejnosť a nižšie vekové kategórie. Rok 2023 hodnotí Žaneta Csáderová, riaditeľka Antidopingovej agentúry SR.

Aké najvýraznejšie novinky a zmeny priniesol rok 2023 z pohľadu agentúry a športovcov?
Rok 2023 hodnotím ako úspešný, a to najmä vďaka vysoko odbornému tímu, ktorý aktuálne máme. Tento tím odborníkov je jednoznačne najväčším benefitom našej agentúry. Veľmi dôležitým bol pre nás úspešne ukončený online audit, ktorý sa týkal súladu SADA so Svetovým antidopingovým kódexom 2021, ktorý robila WADA. Zaujímavé bolo aj organizovanie medzinárodného mítingu v Bratislave pre CEADO (pozn. Stredoeurópska  antidopingová organizácia), ktorého sa zúčastnilo 9 krajín. Medzinárodnú spoluprácu považujem za kľúčovú pre ďalší rozvoj antidopingovej stratégie na národnej úrovni. Som rada, že SADA má silnú a stabilnú pozíciu na medzinárodnej úrovni. Ako je dôležitá medzinárodná spolupráca s rôznymi kľúčovými partnermi, tak to platí aj o národnej úrovni. Hlavnou úlohou SADA je zabezpečiť testovanie najlepších športovcov, čo sa nám aj podarilo podľa stanoveného cieľa. Druhou oblasťou je prevencia. V spolupráci s NŠC sme pod záštitou MŠVVaŠ organizovali pre národné športové zväzy konferenciu Nahlas o dopingu. Tak, ako nezabúdame na vzdelávanie športovcov, pracujeme aj na vzdelávaní  študentov, ktorí k nám chodia na stáže. Ak hodnotíme rok 2023, tak musím spomenúť aj podcasty, ktoré pripravujú naši odborníci.

Posunuli ste sa aj v digitalizácii dopingovej kontroly...
Oceňujú to najmä športovci. „Paperless“ je užitočný nástroj na minimalizovanie chýb a nezhôd pri procese dopingovej kontroly.

Aká najvýraznejšia zmena nás čaká v roku 2024?
Významnou zmenou bude zriadenie Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
V poslednej dobe sa čoraz  viac stretávame s trendom rozširovania národných antidopingových agentúr, ktoré už neriešia len problematiku antidopingu, ale aj ostatných negatívnych javov v športe. Tento prístup je zameraný na ochranu integrity športu v širšom význame. Aj na Slovensku bude dôležité vytvorenie centralizovanej inštitúcie, ktorá bude riešiť aj ostatné negatívne javy v športe ako manipulácia zápasov, ochrana a bezpečnosť detí v športe alebo rovnaké príležitosti pre ženy a mužov.

Rok 2024 bude najmä v znamení OH v Paríži. Čo to znamená pre národnú antidopingovú agentúru?
Pre nás je to hlavne spolupráca s Medzinárodnou testovacou agentúrou ITA, ktorá je zodpovedná za hlavný testovací plán pre OH v Paríži. Dôležité bude zabezpečiť dostatok dopingových kontrol pre kandidátov olympijských a paralympijských hier. WADA pripravila aj online kurz ohľadom antidopingových pravidiel pre športovcov, ktorí budú súťažiť na olympiáde a paralympiáde, ale aj kurz pre lekárov zodpovedných za týchto športovcov.

Priniesla WADA v súvislosti s najbližšími OH zmeny?
Zmeny z pohľadu pravidiel nie sú, ale vzhľadom na nový zoznam zakázaných látok a metód, ktorý je platný od 1. januára 2024, je pre nás dôležité športovcov o týchto zmenách informovať, aby sme minimalizovali neúmyselné porušenia antidopingových pravidiel. 
icon
  • img
  • img
  • img
  • img