Ako vyzerá príprava dopingového komisára na olympijské hry?

16.05.2024
V lete čakajú nielen športovcov, ale aj dopingových komisárov olympijské a paralympijské hry. Na oboch podujatiach v Paríži bude mať svoje zastúpenie aj SADA. Ako vyzerá výber dopingových komisárov prezradí v rozhovore Žaneta Csáderová, riaditeľka Antidopingovej agentúry SR.
 
Kto vyberá dopingových komisárov na olympijské a paralympijské hry?
Kandidátov, ktorí spĺňali všetky požadované kritériá pre účasť na olympijských a paralympijských hrách v Paríži, nominovali národné antidopingové agentúry. Títo nominovaní kandidáti následne poslali svoje prihlášky Medzinárodnej testovacej agentúre (ITA). Po zhromaždení a posúdení všetkých prihlášok z celého sveta ITA vybrala najvhodnejších kandidátov.
 
Z celkového počtu približne 250 dostupných miest pre dopingových komisárov bolo národnej francúzskej antidopingovej agentúre (AFLD) pridelených 100 miest. O zostávajúcich 150 miest zabojovalo viac ako 700 kandidátov ostatných národných antidopingových agentúr.
Veľký záujem o účasť na olympijských a paralympijských hrách v Paríži jasne poukazuje na význam a prestíž týchto rolí. O to viac si ceníme, že až tri osoby z našej nominácie boli vybrané, čo je uznania hodný úspech. Tento výber odráža vysokú úroveň odbornosti a profesionalitu našich kandidátov, čo nás nesmierne teší a zároveň nám poskytuje motiváciu do ďalšej práce.
 
Ako vyzerá príprava dopingového komisára na takéto podujatie?
Dopingový komisár musí mať za sebou minimálne päťročnú prax na národnej úrovni, počas ktorej postupne zbiera skúsenosti, vrátane účasti na medzinárodných podujatiach organizovaných na Slovensku. Znalosť anglického jazyka je pre komisára nevyhnutná a ovládanie ďalších jazykov predstavuje významnú výhodu pri pôsobení na medzinárodných športových podujatiach.
 
Po splnení všetkých požiadaviek môže SADA aktívneho komisára nominovať na špeciálny kurz medzinárodného dopingového komisára, ktorý organizuje ITA. Úspešné absolvovanie tohto kurzu je základnou podmienkou pre akreditáciu, ktorá umožňuje komisárovi uchádzať sa o účasť na prestížnych medzinárodných športových podujatiach po celom svete. Tento proces zabezpečuje, že komisári majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti na vykonávanie úloh s najvyššou odbornosťou a integritou.
 
 
Tento rok je mimoriadne bohatý na športové udalosti. Koľko slovenských športovcov ste už testovali a s akým výsledkom? 
Oproti minulým olympijským a paralympijským hrám máme zatiaľ iba 17 športovcov, ktorí majú už garantovanú miestenku. Čo sa týka športov sú zastúpené iba individuálne a sú to atletika, cyklistika, jachting, vodný slalom, zápasenie a streľba. Z hľadiska rizikovosti k zneužívaniu zakázaných látok a metód patria tieto športy k menej rizikovým. Testovanie prebieha v štandardnom režime podľa Medzinárodnej normy pre testovanie a vyšetrovanie. Športovci sú zaradení do testovacích registrov, kde najviac testov, viac ako 3, majú športovci, ktorí sú zaradení v národnom a medzinárodnom testovacom registri. Ďalej máme vytvorený základný a olympijský register. Podľa pravidiel majú títo športovci naplánovaný minimálne jeden test. Od 1. 1. 2024 do 7. 5. 2024 sme vykonali celkovo 169 mimo súťažných testov.
icon
  • img
  • img
  • img
  • img