Pár kliknutiami si overíte zakázané látky až v 50 000 liekoch

16.05.2024
Informačný portál www.zakazanelatky.sk prešiel najväčšou zmenou od svojho vzniku. Už 7 rokov pomáha nielen športovcom overovať zakázané látky v registrovaných liekoch. Kým na začiatku obsahoval „len“ 3000 liekov, najnovšie si ktokoľvek môže overiť zakázané látky vo všetkých liekoch, ktoré sú registrované na Slovensku. 

Pri vytváraní webu www.zakazanelatky.sk čelila Antidopingová agentúra SR (SADA) veľkej výzve spojiť zoznam liekov registrovaných v SR prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) so Zoznamom zakázaných látok a metód od Svetovej antidopingovej agentúry (WADA). „Tento proces nebol jednoduchý, keďže prepojenie týchto zoznamov neumožňoval žiadny existujúci automatický systém. Pred prvým spustením webu v roku 2017 sme preto využili služby odborníka z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý ručne, liek po lieku, vypracoval prvú verziu našej databázy, ktorá obsahovala približne 3 000 liekov. Vtedy to bol mimoriadny úspech,“ hovorí Žaneta Csáderová, riaditeľka Antidopingovej agentúry SR. „V súčasnosti poskytujeme športovcom a športovým odborníkom efektívny a spoľahlivý nástroj na overenie obsahu zakázaných látok vo všetkých liekoch registrovaných na Slovensku, ktorých je približne 50 000. Som hrdá, že náš systém je teraz súčasťou celosvetovej overovacej siete Global Drug Reference Online (Global DRO), čo predstavuje významný míľnik v našom dlhodobom úsilí podporovať čistý šport,“ zdôrazňuje Csáderová.

Rozšírenie databázy trvalo viac ako rok
Za historickým rozšírením portálu www.zakazanelatky.sk sú farmaceuti Kamila Chomaničová a Kristián Slíž. „Aktualizáciu databázy si vyžiadali zmeny v Zozname zakázaných látok a metód v uplynulých rokoch. Spomenúť môžeme zákaz lokálneho injekčného podania glukokortikoidov v súťažnom období, či zákaz užívania tramadolu taktiež v súťažnom období,“ vysvetľuje Kamila Chomaničová. „Spolu s aktualizáciou sme databázu rozšírili tak, aby zahŕňala všetky lieky, s ktorými sa naši športovci môžu dostať do kontaktu v Slovenskej republike. Vytvorenie novej databázy nám trvalo vyše roka. Chceli sme si byť istí, že športovému hnutiu odovzdáme dôveryhodný zdroj informácií. Preto bola kontrola každého lieku niekoľkonásobná,“ dopĺňa kolegyňu Kristián Slíž.   
   
Návštevníci na webe nájdu zrozumiteľné a aktuálne informácie. Novinkou sú poznámky, ktoré sa týkajú výnimiek v Zozname zakázaných látok a metód. „Napríklad, pri inhalačnom podaní salbutamolu je povolené užívať maximálne 1600 µg salbutamolu za 24 hodín v rozdelených dávkach, ktoré neprekročia 600 µg za 8 hodín. Takúto poznámku návštevníci nájdu pri každom inhalačnom lieku, ktorý obsahuje salbutamol. Samozrejme, takýchto výnimiek je viac a všetky sú integrované do novej databázy,“ vysvetľuje farmaceut Kristián Slíž.

Odborníci z antidopingovej agentúry budú databázu pravidelne aktualizovať o nové registrované lieky a novinky v Zozname zakázaných látok a metód. „Web môže pomôcť nielen samotným športovcom, ale napríklad aj lekárom pri predpisovaní a lekárnikom pri konzultáciách a vydávaní liekov. V obidvoch prípadoch vidíme veľký potenciál databázy v tom, že dokáže rýchlo poskytnúť dôveryhodné informácie. Budeme radi, ak sa naša databáza stane bežnou súčasťou ich praxe,“ dodáva farmaceutka Kamila Chomaničová.

S vynoveným webom prichádza aj kampaň
Kľúčovou myšlienkou novej kampane je predchádzať tzv. neúmyselnému porušeniu antidopingových pravidiel. Športovci môžu trpieť rôznymi ochoreniami alebo utrpieť úrazy a mnohí z nich sú nútení užívať lieky, či už voľnopredajné alebo na predpis. Aj preto je dôležité športovcom zľahčovať proces overovania zakázaných látok v liekoch. Nie všetci športovci sú pravidelne podrobovaní dopingovým kontrolám, no dôležitosť vzdelávania a výchovy v oblasti zodpovedného správania sa, nemožno podceňovať. Toto vzdelávanie je rovnako dôležité aj pre sprievodný personál – trénerov, lekárov a športových funkcionárov, ktorí hrajú kľúčovú úlohu v športovej kariére športovcov. Navyše jednou z výhod webu je, že informácie o antidopingovom statuse liekov sú dostupné bezplatne, kedykoľvek a kdekoľvek.
 
icon
  • img
  • img
  • img
  • img