Stretnutie expertnej skupiny pre prevenciu a vzdelávanie v oblasti antidopingu

20.08.2015
Dňa 27. júla 2015 sa Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (ADA SR) v zastúpení MUDr. Ľubomíra Gulána aktívne zúčastnila stretnutia expertnej skupiny pre prevenciu a vzdelávanie v oblasti antidopingu (T-DO Education). Na stretnutí boli prítomní zástupcovia Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), Austrálskej antidopingovej agentúry (ASADA), zástupcovia Rady Európy a zástupcovia antidopingových agentúr európskych krajín.
 
Zúčastnení zástupcovia jednotlivých národných antidopingových agentúr boli oboznámení formou prednášok novými skúsenosťami, ktoré sa udiali v priebehu posledného obdobia:
 
Stratégia prevencie NADO v Nemecku – multidimenzionálny prístup (Dominic Müeser)
Nemecko pokračuje v elektronickom vzdelávaní športovcov a sprievodného personálu, doteraz  sa zaregistrovalo na on-line kurz viac ako 19000 osôb, z ktorých 15000 ho úspešne dokončilo a obdržalo certifikát. Národný program oddelenia prevencie plánuje rozšíriť aktivity aj na ďalšie skupiny – kampaň Spoločne proti dopingu. Projekt androidovej aplikácie „Born to run“, ktorý bol vyvinutý v spolupráci so Švajčiarskom zaznamenal veľký úspech, v budúcnosti má byť verzia uvoľnená aj pre ostatné krajiny. Na svojej internetovej stránke prebehla reorganizácia s cieľom ju zjednodušiť a zefektívniť, na Kolínsky zoznam je evidovaných už 30000 stiahnutí a NADO pripravila videoklipy na svoju prezentáciu pred širokou verejnosťou.
 
Aktualizácie WADA na súčasných aktivitách (Tony Cunningham)
Na začiatok svojej prednášky pán Cunningham vysvetlil základné postavenie WADA z hľadiska nového Kódexu a upozornil na jej hlavné úlohy, ktorými sú evidencia, dohliadanie a asistencia. WADA sa podieľa na podpore projektov v rámci programov sociálneho výskumu, jej úlohou však je len podporovať a nie ich uskutočňovať. Objasnil výrazné medzikulturálne rozdiely v krajinách sveta a ako príklad použil situáciu v Juhoafrickej republike, kde doslova z ničoho vznikla fungujúca antidopingová organizácia.
 
Musíme pracovať spolu, aby sme mohli efektívne poraziť doping (Ian Smith)
Ako bývalý zamestnanec firmy Clarke-Willmot a ako súčasný riaditeľ športového práva športovej komisie UKAD sa snažil poukázať na hlavné súčasné problémy v tímových športoch, kde tiež ich kontinuálne vzdelávanie hráčov zohráva kľúčovú úlohu v boji proti dopingu. Nadrazil aj trochu háklivejšiu tému a to požiadavku o odstránenie THC zo zoznamu zakázaných látok, nakoľko táto substancia nebýva zneužívaná na zvyšovanie športového výkonu, hráči sa s ňou skôr stretávajú vo svojich voľno-časových aktivitách.
 
Dávid a Goliáš – príbeh ASADA (Aurora Anduska)
Toto bol príbeh o austrálskej dopingovej afére, do ktorej boli zatiahnuté okrem drogovej mafie aj významné športové osobnosti. Celkovo bolo usvedčených 34 športovcov, ktorí užívali zakázané látky.
 
V druhej časti Pracovná skupina po spripomienkovaní niektorých sporných častí a úprave schémy výučby sa zhodla na tom, že dokument  (Anti-Doping Education Guidelines for Tertiary Education Institutions“) je pripravený na predloženie Rade Európy, ktorá by ho mala schváliť ako „doporučenie“ K uvedenému materiálu vystúpil aj Sergey Khrychikov, riaditeľ divízie športu pri Rade Európy a pochválil členov pracovnej skupiny za dosiahnuté výsledky.
 
Členovia sa dohodli, že ešte v priebehu augusta sa doplnia chýbajúce pramene a doporučená literatúra. Následne sa navrhol ďalší plánovaný projekt - T-DO 2015-17, aby sa mohol pripraviť program na ďalšie zasadnutie pracovnej skupiny, ktoré by malo byť vo februári 2016.
 
Prínos pracovnej cesty (T-DO Education) v zastúpení za ADA SR MUDr. Gulánom bolo dokončiť úlohy Rady Európy a získať ďalšie potrebné informácie o edukácii a implementácii Kódexu 2015 v Európe. Ako člen edukačnej skupiny expertov patriacej pod Monitorovaciu skupinu T-DO Rady Európy sa MUDr. Gulán aktívne podieľal na príprave schémy výučby pre terciárne inštitúcie.
 
Odporúčané závery, ktoré vyplynuli pre národnú antidopingovú organizáciu sú dôležité poznatky a informácie, ktoré bude treba implementovať do praxe a do interných smerníc ADA SR:
  • vytvorenie aplikácie na zakázané látky pre mobilné platformy (Android, IOS) a webovej aplikácie pre PC,
  • spustenie elektronického vzdelávania „Spoločne proti dopingu“ pre športovcov a sprievodný personál od septembra 2015,
  • novelizácia Zákona o športe, pomoc pri uplatňovaní zákona o anabolických steroidoch, 
  • podpísanie deklarácie o prijatí Kódexu 2015,
  • spolupráca so športovými federáciami pri vzdelávacích akciách ich členov.
icon
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img