Projekt Fair Play si ušije každá škola na mieru

25.08.2023
Projekt Fair Play si ušije každá škola na mieru
Projekt Fair Play vznikol „na zelenom poli“ a vyžiadala si ho doba, v ktorej žijeme. „Cítili sme potrebu pomôcť žiakom vysporiadať sa fyzicky i psychicky s novými, dovtedy nezažitými alebo nepoznanými prejavmi ľudského správania a konania,“ hovorí Jana Ferenczyová, riaditeľka ZŠ a MŠ v Golianove, ktorá sa ako prvá škola na Slovensku zapojila do projektu antidopingovej agentúry - Fair Play.

Dlhodobá sociálna izolácia, post covidové následky, uzavretosť, vplyvy médií a sociálnych sietí v spojení s tým, že deti často nie sú v rodinnom prostredí kontrolované, sa výrazne podpisujú na správaní študentov. K tomu treba prirátať vplyv rovesníkov i neznámych ľudí a takisto šírenie užívania alkoholu alebo žuvacieho tabaku. To všetko bolo podnetom, prečo sa v Základnej škole v Golianove rozhodli pre projekt Fair Play. „Ďalším podnetom bola dobrá skúsenosť nášho školského koordinátora pre sociálno – patologické javy Martina Záhorského, ktorú získal počas webinára s  Tomášom Pagáčom z Antidopingovej agentúry SR na niektoré z uvedených  tém. S kolegom sme sa zhodli, že sme natrafili na odborníka, ktorý má výborné komunikačné schopnosti, dokáže zrozumiteľne a výstižne podať informácie, je zrozumiteľný pre dospelého, no takisto pre žiaka a mohol by byť prínosom pre našu školu,“ vysvetľuje Jana Ferenczyová.
 
Projekt na mieru pre každú školu
Žiaci Základnej školy v Golianove mali možnosť otvorene rozprávať a pýtať sa na témy, o ktorých dovtedy hovorili málo alebo vôbec. Mnohí získali nové informácie, alebo si porovnali svoje s novými a hľadali odpovede, kde je pravda – komunikovali, vyhľadávali, polemizovali, oponovali, kritizovali, navrhovali, riešili, uvedomovali si, zapamätali si, následne často aj konali.

Škola si doslova ušila projekt na mieru podľa vlastných potrieb. „Na našej škole sa nám osvedčilo, že sa oplatí konať preventívne, ako potom ꞌhasiťꞌ negatívne prejavy konania žiakov. Pedagógovia sú v plnení pracovných cieľov zodpovední. Máme radosť z toho, že kolektív pedagógov je ústretový a tvorivý. Učitelia nečakajú na zadelenie úloh, ale sami prichádzajú s tvorivými nápadmi a návrhmi,“ vysvetľuje riaditeľka školy v Golianove Jana Ferenczyová.
 
Projekt Fair Play ocenili aj rodičia
Rodičia žiakov vedia, že ŽŠ v Golianove patrí k tým školám, ktoré sa snažia obohatiť výchovno-vzdelávací proces o zážitkové formy vzdelávania a výchovy. „Rodičia uvítali, že ich deti nebudú len prijímateľmi informácií, ale sa stanú spolutvorcami výstupov, čo ich môže posunúť v myslení a informovanosti. Častokrát má učiteľ viac informácií o ꞌmyšlienkachꞌ dieťaťa ako jeho rodič. Žijeme vo veľmi hektickej dobe, ľudia sa od seba vzďaľujú, komunikujú stroho, elektronicky, často aj vtedy, kedy by bola vhodnejšia osobná komunikácia. V našej praxi uprednostňujeme osobný kontakt a živú skúsenosť pred elektronickými formami,“ zdôrazňuje Jana Ferenczyová.

Rodičia zároveň ocenili, že informácie o nástrahách dnešnej doby nedostávali len deti, ale aj oni sami mali možnosť diskutovať s odborníkom SADA. „Mnohí boli prekvapení, v akých omyloch žijeme aj my dospelí,“ hovorí riaditeľka školy Jana Ferenczyová, ktorú potešila ochota a záujem zúčastniť sa na tomto projekte, „v dnešnej spoločnosti sa veľmi ꞌnenosíꞌ vlastnosť vydať zo seba energiu navyše, keď nemusím. Žiaci nepovažovali za potrebné poznať ꞌčo za toꞌ. Tí, ktorí sa aktívne podieľali na realizácii žiackych aktivít, mali radosť z toho, že svoju prácu môžu odprezentovať aj pred rodičmi, nielen pred rovesníkmi.“ 

312882011_1873975172772753_6164913914095896866_n
icon
  • img
  • img
  • img
  • img