Medzinárodný odborný seminár - novinky v testovaní

28.11.2016
Riaditeľka Antidopingovej agentúry SR (ADA SR) Žaneta Csáderová sa spolu s odbornými zamestnancami zúčastnila na Medzinárodnom antidopingovom workshope 2016 v rakúskom Seibersdorfe. ADA SR zaviedla v roku 2016 novinky v testovaní. S odbornou prednáškou na túto tému vystúpil Ing. Tomáš Pagáč, odborný zamestnanec pre testovanie a TUE. Cieľom prezentácie bolo poukázať na odber vzoriek na Slovensku, ktorý je definovaný všeobecnými štandardmi v rámci novelizovaného Zákona o športe, štatistikou špecifických analýz, certifikátu ISO 9001 a certifikátu kvality iNADO (Spoločnosť združujúca národné antidopingové organizácie). Pracovníci ADA SR predstavili aj pilotný projekt testovania mladých hokejistov a novú webovú stránku http://www.zakazanelatky.sk/

ADA SR vykonáva svoju činnosť v oblasti dopingovej kontroly v súlade s celosvetovo platnými pravidlami, v priamej spolupráci a koordinácii so Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA).
icon
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img