„Čo som Ti dal, to mi raz vrátiš“

04.11.2016
Boj proti používaniu nepovolených podporných látok sa zďaleka netýka len športu a medicíny, ale aj farmaceutického priemyslu, potravinárstva a ďalších oblastí. Zhodli sa na tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a riaditeľka Antidopingovej agentúry (ADA) SR Žaneta Csáderová.

Minister Plavčan zavítal na pôdu agentúry v rámci avizovaných návštev priamo riadených organizácií rezortu. Počas návštevy sa bližšie oboznámil so súčasnými aktivitami ADA SR, prezrel si jej priestory a stretol sa so zamestnancami agentúry. „Musím oceniť vedenie agentúry za rozvojové aktivity v poslednom období, ktoré napríklad priniesli zriadenie registratúrneho strediska či vytvorenie špecializovaného pracoviska pre manipuláciu so vzorkami,“ uviedol minister Plavčan. Doterajšia prax podľa neho taktiež ukázala, že zákon o športe je v oblasti boja proti dopingu nastavený dobre. Témou rozhovoru s riaditeľkou ADA SR bola tiež otázka implementácie antidopingových pravidiel do oblasti vysokoškolského vzdelávania, ktorú v nedávnej dobe odporučila svojim členských štátom Rada Európy.
icon
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img