Antidopingová agentúra s certifikátom ISO 9001

25.05.2016
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (ADA SR) ako príspevková organizácia ministerstva školstva získala prestížny certifikát kvality. Ten garantuje poskytovanie služieb na medzinárodnej úrovni v oblasti dopingovej kontroly a pri udeľovaní terapeutických výnimiek.

ADA SR prešla náročným hodnotením a testovaním kvality a dnes jej bol úspešne udelený certifikát zo strany uznávanej certifikačnej autority TAYLLOR & COX. Doklad manažérstva kvality podľa normy STN ENISO 9001:2008. je zárukou efektivity a spoľahlivosti využívaných procesov a umožňuje zabezpečiť vo finálnej fáze ešte vyššiu kvalitu poskytovaných služieb.

„Efektívne fungovanie našej organizácie v praxi si vyžaduje systém a pravidlá, ktoré potvrdzuje i samotná norma ISO. Na základe tohto certifikátu vieme deklarovať, že proces dopingovej kontroly a udeľovanie terapeutických výnimiek športovcom je štandardizovaný a spĺňa medzinárodné normy vydané Svetovou antidopingovou agentúrou WADA“, povedala dnes pri preberaní certifikátu Žaneta Csáderová, riaditeľa ADA SR a potvrdila, že uvedená kvalita poskytovaných služieb im uľahčuje spoluprácu na medzinárodnej úrovni.

“Príspevková organizácia ADA SR úspešne certifikovala svoj systém manažérstva kvality čím splnila prísne podmienky medzinárodnej normy ISO 9001:2008. Princípy normy boli implementované do procesov naprieč celou organizáciou zabezpečujúc tak kvalitu poskytovaných služieb na všetkých úrovniach riadenia procesov.“ ozrejmil proces certifikácie Jozef Süss, predseda predstavenstva spoločnosti TAYLLOR & COX Slovensko, a.s., ktorá systém manažérstva kvality v organizácii kontrolovala.
icon
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img