Štatistiky

Testy dopingovej kontroly a sumarizácia porušení ostatných antidopingových pravidiel za rok 2016.

 1. DK Dopingové kontroly Pozrieť dokument
 2. PAP Porušenie antidopingových pravidiel Pozrieť dokument

Testy dopingovej kontroly a sumarizácia porušení ostatných antidopingových pravidiel za rok 2015.

 1. DK Dopingové kontroly Pozrieť dokument
 2. PAP Porušenie antidopingových pravidiel Pozrieť dokument

Testy dopingovej kontroly a sumarizácia porušení ostatných antidopingových pravidiel za rok 2014.

 1. DK Dopingové kontroly Pozrieť dokument
 2. PAP Porušenie antidopingových pravidiel Pozrieť dokument

Testy dopingovej kontroly a sumarizácia porušení ostatných antidopingových pravidiel za rok 2013.

 1. DK Dopingové kontroly Pozrieť dokument
 2. PAP Porušenie antidopingových pravidiel Pozrieť dokument

Testy dopingovej kontroly a sumarizácia porušení ostatných antidopingových pravidiel za rok 2012.

 1. DK Dopingové kontroly Pozrieť dokument
 2. PAP Porušenie antidopingových pravidiel Pozrieť dokument

Testy dopingovej kontroly a sumarizácia porušení ostatných antidopingových pravidiel za rok 2011.

 1. DK Dopingové kontroly Pozrieť dokument
 2. PAP Porušenie antidopingových pravidiel Pozrieť dokument

Štatistika testovania vrátane sumarizácie porušení antidopingových pravidiel za rok 2010.

 1. DK Dopingové kontroly Pozrieť dokument
 2. PAP Porušenie antidopingových pravidiel Pozrieť dokument

Štatistika testovania vrátane sumarizácie porušení antidopingových pravidiel za rok 2009.

 1. DK Dopingové kontroly Pozrieť dokument
 2. PAP Porušenie antidopingových pravidiel Pozrieť dokument

Dopingovú kontrolu od roku 2009 vykonáva výhradne Antidopingová agentúra SR ako štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom školstva SR (vznikla dňa 1. januára 2009).

V rokoch 1993 - 2008 testovanie vykonával Antidopingový výbor SR ako občianske združenie (toto ukončilo svoju činnosť dňa 31.12.2008)

Prehľady za obdobie 1993-2008

 1. 01 Sumárna štatistika dopingových kontrol 1993-2008Pozrieť dokument
 2. 02 Štatistika dopingových kontrol podľa športov 1993-2008Pozrieť dokument
 3. 03 Štatistika porušenia antidopingových pravidiel 1993-2008  Pozrieť dokument
icon
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img