Na stiahnutie

 1. Antidopingová regulácia v skratke Pozrieť dokument
 2. Šport a právo 2017 Pozrieť dokument
 3. Výživa a doping v športe 2017 Pozrieť dokument
 4. Postavenie trénera z hľadiska antidopingovej regulácie Pozrieť dokument
 5. Zakázané látky vo vzťahu s liekmi a výživovými doplnkami Pozrieť dokument

Cenník

 1. Cenník vzdelávania Pozrieť cenník
icon
 • img
 • img
 • img
 • img
 • img