V súlade s § 86 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o športe“) bola k 1. januáru 2016 zriadená Antidopingová agentúra Slovensk...

Viac info

Od 1. januára 2016 vstúpil do platnosti nový zákon 440/2015 z 26. novembra 2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov....

Viac info

Tlačové správy: Stretnutie expertnej skupiny pre prevenciu a vzdelávanie Medzinárodný olympijský tábor mládeže Nové impulzy pre boj s dopingom Národný kongres telovýchovného lekárstva O d...

Viac info

Od 1. januára 2015  vstupuje do platnosti nový SVETOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KÓDEX 2015.  Tento dokument si môžete pozrieť na nasledujúcom linku.  ...

Viac info

bn-280x263-02

bn-570x263-02

play-true-quiz

e learning button

adams button