Zoznam zakázaných látok a metód Od 1. septembra 2014 vstupuje do platnosti aktualizovaný Zoznam zakázaných látok a metód, ktorý nájdete v časti Zakázané látky a metódy. ...

Viac info

Milí športovci, v záložke Terapeutické výnimky – Formuláre a žiadosti si môžete stiahnuť „List pre lekára“. Pri predpisovaní lieku prostredníctvom dokumentu lekára informujete o antidop...

Viac info

Tlačové správy: Stretnutie expertnej skupiny pre prevenciu a vzdelávanie Medzinárodný olympijský tábor mládeže Nové impulzy pre boj s dopingom Národný kongres telovýchovného lekárstva O d...

Viac info

Od 1. januára 2015  vstupuje do platnosti nový SVETOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KÓDEX 2015.  Tento dokument si môžete pozrieť na nasledujúcom linku.  ...

Viac info

bn-280x263-02

bn-570x263-02

play-true-quiz

e learning button

adams button