antidopingová agentúra sr

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky je samostatný právny subjekt vo forme štátnej príspevkovej organizácie so špecifickým zameraním činnosti zriadená pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 1. januára 2009.

viac o agentúre

poslanie

Základným cieľom agentúry je chrániť identitu športu ako fenomenálnej ľudskej aktivity, napomáhať právu športovcov zúčastňovať sa športu bez dopingu a tým propagovať zdravie, spravodlivosť a rovnosť možností pre všetkých športovcov. Antidopingová agentúra SR (ADA SR) sa svojou činnosťou podieľa na harmonizácii, koordinácii a súčinnosti antidopingových programov na národnej i medzinárodnej úrovni s ohľadom na kontrolu, prevenciu a ochranu pred dopingom. Pre tento účel bude ADA SR zabezpečovať nastavenie komplexnej antidopingovej regulácie v súlade so športovo-technickými normami, národnou legislatívou a Svetovým antidopingovým kódexom WADA.

aktuality

zobraziť všetky
Bilaterálna zmluva o spolupráci medzi Ruskou antidopingovou agentúrou a Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky

RUSADA, zastúpená generálnym riaditeľom Yuriym Ganusom a SADA, zastúpená riaditeľkou Žanetou Csáderovou podpísali dňa 17. januára 2018 bilaterálnu zmluvu.

Zobraziť
Memorandum o spolupráci medzi Fakultou športu Prešovskej univerzity a SADA

Dňa 8.11.2017 bolo na Fakulte športu Prešovskej univerzity v Prešove podpísané Memorandum o spolupráci medzi FŠ PU a SADA, ktoré vyjadruje ochotu spolupráce medzi týmito dvomi inštitúciami.

Zobraziť
Národný kongres telovýchovného lekárstva

Národný kongres na tému aktuálnych problémov telovýchovného lekárstva.

Zobraziť
Konferencia "Výživa a doping v športe"

Dňa 20. októbra sa v aule prof. Stráňaia Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave konala konferencia venovaná športovým odborníkom s názvom Výživa a doping v športe. Podujatie zorganizovalo Národné športové centrum (NŠC) v spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR (SADA) a hostiteľskou fakultou.

Zobraziť
icon
icon
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img