Tréneri a lekári

Svetová antidopingová agentúra vytvorila kompletnú vzdelávaciu platformu ADEL, ktorá je určená pre rozličné skupiny – pre trénerov je k dispozícii modul COACH TRUE

coach true spravne


Pre lekárov a kompletný zdravotný personál okolo športovcov vyvinula Svetová antidopingová agentúra tri špecifické moduly. Pre lekárov výpravy idúcej na Olympijské alebo Paralympijské hry  býva ich absolvovanie povinné

sport physismedical profesismedical prof major


Antidopingová agentúra Slovenskej republiky pripravila v spolupráci s firmou Triagonal projekt elektronického vzdelávania – Medicínsky kurz.

V priebehu kurzu bude jednoduchou formou vysvetlené, čo je to vlastne Zoznam zakázaných látok, ako sa tvorí,  problematika podávania zakázaných látok a alternatívy, ktoré sa môžu používať pri najčastejších ochoreniach. Taktiež je tu vysvetlený postup pri udeľovaní terarapeutických výnimiek (TUE) pri nutnosti užívať niektorú látku zo Zoznamu

medicinsy

icon
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img