Zakázané látky a TUE

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky ako národná antidopingová organizácia, v súlade so znením Svetového antidopingového kódexu WADA, Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe UNESCO a Dohovoru proti dopingu Rady Európy zverejňuje Zoznam zakázaných látok.

Zoznam zakázaných látok 2016

Medzinárodná norma WADA Kódex 2015
1.1.2016 nadobudne na platnosti nový Zoznam zakázaných látok, ktorý vydala Svetová antidopingová organizácia (WADA) v septembri 2015. Tak ako vždy, je záväzný počas celého roka pre všetky športy.  Nižšie predkladáme originálnu anglickú verziu i slovenský preklad. Súčasťou Zoznamu zakázaných látok je aj Monitorovací program 2016 - látky, ktoré nie sú zakázané, WADA len monitoruje ich prítomnosť v biologických vzorkách.
 
Zoznam zakázaných látok a metód 2016

SK Zmeny v zozname zakázaných látok 2016 Pozrieť dokument
SK Slovenská verzia 2016 - Zoznam zakázaných látok 2016 Pozrieť dokument
EN Anglická verzia 2016 - Zoznam zakázaných látok 2106 Pozrieť dokument
EN Anglická verzia - Monitorovací program 2016 Pozrieť dokument

Oficiálny text Zoznamu zakázaných látok a metód aktualizuje Svetová antidopingová agentúra v angličtine a francúzštine. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi oficiálnym textom a slovenskou verziou je rozhodujúce anglické znenie.
 
Podrobnejšie informácie o zakázaných látkach možno nájsť v Príručke pre športovcov.