ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Založenie Antidopingovej Agentúry SR:  Bratislava, 1. január 2009

Založenie Antidopingového Výboru SR: Bratislava, 29. september 1992

Podpísanie Dohovoru proti dopingu Rady Európy: Štrasburg, 6. máj 1993

Ratifikácia Dohovoruproti dopingu Rady Európy: Štrasburg, 6. máj 1993

Podpísanie Slovenskej Charty proti dopingu: Bratislava, 8. jún 1993

Nadobudnutie platnosti Dohovoru proti dopingu Rady Európy pre Slovenskú republiku: 1. júl 1993