Aktuálne informácie

Tlačová správa: Kampaň proti dopingu

„Čo som Ti dal, to mi raz vrátiš“

je headlinom aktuálne spúšťanej mediálnej kampane, prostredníctvom ktorej chce Antidopingová agentúra Slovenskej republiky  (ADA SR) upozorniť na problematiku dopingu v športe a šíriť osvetu medzi mladými slovenskými športovcami a následne aj medzi širokou verejnosťou. Kampani svoju tvár prepožičali aj známi slovenskí športovci Danka Barteková, Peter Sagan, Matej Tóth a Peter Gelle.

Za posledné 4 roky (2012 - 2015) bolo na Slovensku zaevidovaných 46 porušení antidopingových pravidiel.  Ešte výraznejšie, sme od začiatku tohto roka svedkami negatívnych udalostí, keď sa mnoho športovcov dostalo do zlého svetla v súvislosti s braním nepovolených látok užívaných systematicky, alebo z nevedomosti.  Pri príležitosti blížiacich sa olympijských a paralympijských hier v Rio de Janeiro 2016 využíva ADA SR príležitosť poukázať na myšlienku čistého športu bez dopingu.
„Doping je nehmatateľným pojmom, veľa ľudí si nevie presne predstaviť, čo sa za ním skrýva. Či už je to branie tabletiek, injekcie alebo podvádzanie pri dopingovej kontrole. Preto sme sa v kampani rozhodli použiť konkrétnu tvár Mr. Dopa, čím naše posolstvo získava na sile“, vysvetlila  bližšie kreatívnu myšlienku kampane riaditeľka Antidopingovej agentúry Žaneta Csáderová.  
„Silu posolstvu negatívneho hrdinu Mr. Dopa dopĺňa aj headline „Čo som Ti dal, to mi raz vrátiš““, doplnila Csáderová a vysvetlila, že športovci si často neuvedomujú, že na začiatku im doping pomôže k úspechu, no nie je to zadarmo. Časom za všetko tvrdo zaplatia, svojím zdravím, dobrou povesťou, no aj zničeným životom.
S výzvou „Je to na tebe. Povedz dopingu NIE “ uzatvárajú myšlienku spotov ambasádori kampane známi slovenskí športovci, strelkyňa Danka Barteková, cyklista Peter Sagan, majster sveta v chôdzi Matej Tóth a rýchlostný kanoista Peter Gelle.
Kampaň boja proti dopingu v športe jednoznačne podporujú aj ďalší športovci, Richard Nagy, Alexandra Longová a Michaela Pešková, ktorí sú za čistý šport bez dopingu a použitia zakázaných látok, ako aj súťaživosť v duchu fair play.
Partnermi mediálnej kampane sa stali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Národné športové centrum, Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica, Športové centrum polícia, Slovenský olympijský výbor a Rozhlas a televízia Slovenska, ktorá spoty odvysiela bezplatne vo verejnom záujme.
Mediálna kampaň „Je to na tebe. Povedz dopingu NIE“ štartuje od prvého júla a nasadená bude v podobe televíznych, rozhlasových spotov, v online prostredí na facebooku, youtube i prostredníctvom šírenia slovenskými športovcami a športovými zväzmi.
Antidopingová agentúra SR plánuje pokračovať v šírení osvety aj počas olympiády v Rio 2016, na odborných konferenciách počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ a po skončení kampane prostredníctvom výchovno-vzdelávacích aktivít, prezentácií na konferenciách a na rôznych športových podujatiach.


Kampaň štartuje na stránke: http://www.mrdop.sk/
Spot kampane:  https://www.youtube.com/results?search_query=povedz+dopingu+nie


MELDÓNIUM pribudlo ku dňu 1.1. 2016 na Zozname zakázaných látok

Užívanie meldónia športovcami na Európskych hrách Baku 2015 bolo jasným dôkazom prevalencie jeho užívania vrcholovými športovcami. Meldónium sa užíva ako antiischemický liek, ktorý blokuje produkciu karnitínu.

Cieľom tejto štúdie je odhadnúť výskyt užívania meldónia u športovcov, ktorí sa zúčastnili Európskych hier Baku 2015. Pričom tieto poznatky majú prispieť k prehľadu nad látkami, ktoré patria do Monitorovacieho programu WADA 2015. Je viac než pravdepodobné, že športovci neužívali meldónium zo zdravotných dôvodov, ale kvôli zvýšeniu športového výkonu.

Na potvrdenie výskytu užívania meldónia počas hier sa zozbierali tri zdroje informácií:
1) samostatné vyhlásenia športovcov o užívaní liekov a výživových doplnkov,
2) vyhlásenia lekárskych tímov národných olympijských výborov o zozname liečiv, ktoré doviezli do Azerbajdžanu,
3) výsledky z antidopingových laboratórií, ktoré detegovali výskyt meldónia.

VÝSLEDKY
2 z 50 lekárskych tímov národných olympijských výborov doviezli meldónium do Azerbajdžanu, zatiaľ čo jeho užívanie potvrdili športovci zo šiestich štátov. Iba 23 zo 662 (čo predstavuje 3,5%) športovcov, ktorí boli testovaní v rozmedzí 8.-28. júna 2015 potvrdili osobné užívanie meldónia. Z toho bolo 13 víťazov. Avšak 66 z celkového počtu 762 (čo predstavuje 8,7%) vzoriek moču analyzovaných počas hier a predsúťažne bolo pozitívnych na meldónium. Užívanie tejto zakázanej látky sa detegovalo počas hier u športovcov v 15 z 21 športov.

ZHRNUTIE
Táto štúdia potvrdzuje rozšírené a zároveň nevhodné užívanie a predpisovanie tohto liečiva v celkovo zdravej populácii športovcov. Na tieto zistenia reagovala WADA zaradením meldónia do Zoznamu zakázaných látok 2016.


Odporúčania pri výbere výživových doplnkov


 

V súlade s § 86 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o športe“) bola k 1. januáru 2016 zriadená

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky
IČO 50 119 231

Zároveň v súlade s § 106 ods. 1 Zákona o športe bola zrušená

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky
IČO 42 137 292

V tejto súvislosti a v súlade s § 106 ods. 2 Zákona o športe prešli od 1. januára 2016 na novo zriadenú agentúru všetky práva a povinnosti, správa majetku Slovenskej republiky a pohľadávky a záväzky zrušenej agentúry.

Od 1. januára 2016 používa novo zriadená agentúra IČO 50 119 231.

 


 

 

 

Zoznam zakázaných látok a metód

Od 1. januára 2016 vstupuje do platnosti aktualizovaný Zoznam zakázaných látok a metód, ktorý nájdete v časti Zakázané látky a metódy.

 


 

PLAY TRUE KVÍZ

 PTQ

ADA SR na svojej webovej stránke ponúka Play True kvíz, pomocou ktorého si môžete overiť svoje vedomosti o antidopingu v športe. Kliknite na ikonu Play True Quiz na pravej strane hlavnej stránky ADA SR. Kvíz je dostupný v rôznych jazykových verziách vrátane slovenčiny.

 


 

Výživový doplnok s obsahom zakázanej látky

Na základe informácií zverejnených Štátnou poľnohospodárskou a potravinárskou inšpekciou (SZPI) v Českej republike vydávame varovanie pred výživovým doplnkom pre športovcov SURVIVAL Tribulus Terrestris 90% Fair Power v balení 90 kapsúl, označenie šarže 3TM90060, od výrobcu Sport Wave s.r.o., Bruslařská 1185/16, 102 00 Praha 10.
Laboratórna analýza preukázala prítomnosť anabolickej látky 1-dehydroandrostenedión (0,476 mg/kg) zaradenej do Zoznamu zakázaných látok a metód WADA medzi androgénne anabolické steroidy. SZPI nariadila stiahnutie tohto výrobku z trhu.
V prípade konzumácie väčšieho množstva tejto látky môže dôjsť k zdravotným problémom a športovcom hrozí pozitívny dopingový nález!

Zverejnené SZPI dňa 2.6.2014
Zdroj: www.szpi.gov.cz, www.potravinynapranyri.cz

Survival TribulusSurvival tribulus sarza

 


 

 Zaradenie plynov xenón a argón do Zoznamu zakázaných látok a metód WADA

 Výkonný výbor WADA schválil zaradenie vzácnych plynov xenón a argón do Zoznamu zakázaných látok a metód WADA pre rok 2014. Spravil tak po aprílovom stretnutí Výboru pre Zoznam zakázaných látok a metód WADA (WADA List Committee), ktorý sa zaoberal podozreniami zo zneužitia xenónu počas zimnej olympiády v Soči. Štúdie preukázali, že xenón a argón majú schopnosť podporovať športový výkon prostredníctvom stimulácie produkcie hormónu erytropoetín (EPO), ktorý následne zvyšuje množstvo červených krviniek. Zaradené boli do skupiny S2.1 PEPTIDOVÉ HORMÓNY, RASTOVÉ FAKTORY A PRÍBUZNÉ LÁTKY ako látky stimulujúce erytropoézu. Zmena vstupuje do platnosti o 3 mesiace, čo poskytne všetkým zmluvným stranám dostatok času na jej implementáciu.
Zverejnené WADA dňa 18.5.2014

Zdroj: http://playtrue.wada-ama.org/news/wada-foundation-board-approves-code-implementation-and-compliance-reporting-plans/

 


 

VAROVANIE PRE ŠPORTOVCOV

Na základe informácií zverejnených Štátnou poľnohospodárskou a potravinárskou inšpekciou (SZPI) v Českej republike vydávame varovanie pred doplnkami výživy pre športovcov TRIBU, XTREME 24 HOURS FAT BURNER a AMIX GuggulLean.

Analýza produktu TRIBU (výrobca Extrifit) vykonaná SZPI odhalila prítomnosť zakázanej látky s anabolickým účinkom 1-dehydroandrosténdión. Výrobok bol na území ČR zakázaný.

Medzi nebezpečné doplnky výživy bol zaradený aj prípravok XTREME 24 HOURS FAT BURNER od rovnakého výrobcu, v ktorom bola zistená prítomnosť zakázaných látok androsténdión (androst-4-én-3,17-dión) a 1-dehydroandrosténdión. Látka 1-dehydroandrosténdión bola odhalená aj v prípravku AMIX GuggulLean. Oba výrobky sú na území ČR zakázané.

Medzi nežiadúce účinky látky 1-dehydroandrosténdión patria napríklad poruchy srdcového rytmu, akné, znížený HDL cholesterol, spôsobuje nárast nádorov prsníka u žien a rakoviny prostaty u mužov.

Látky androsténdión a 1-dehydroandrosténdión (synonymá: boldión, androsta-1,4-dién-3,17-dión) sa nachádzajú v Zozname zakázaných látok a metód WADA a sú zaradené do skupiny S1. Androgénne anabolické steroidy.

V prípade konzumácie niektorého z vyššie uvedených produktov hrozí športovcom pozitívny dopingový nález,a preto ich používanie nie je vhodné!

Zverejnené SZPI dňa 15.4.2014

Zdroj: http://www.szpi.gov.cz/

 


 

V záujme umožniť športovcom zaradeným do systému ADAMS zvýšiť komfort pri správe údajov a ich celkovej aktualizácii oznamujeme spustenie  komunikačnej aplikácie pre smartfóny s operačným systémom Android.


Prostredníctvom iPhonu alebo Androidu majú športovci jednoduchý a rýchly prístup k údajom v systéme ADAMS. Mobilné notifikácie zároveň uľahčia zapamätať si dôležité termíny a pripomenú športovcom zaradeným v registroch pre testovanie ich povinnosti. Aplikáciu si môžete stiahnuť v Google Play Store.


Pre viac informácií navštívte stránku: WADA

 


 

Na základe aktuálnych informácií vydávame varovanie pred novým syntetickým kanabinoidom 5F-PB-22 (8-quinolinyl ester kyseliny 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-karboxylovej). Ide o nový derivát známejšieho kanabinoidu AM-2201, ktorý sa viaže na rovnaké kanabinoidné receptory (CB1, CB2) ako THC.


Syntetické kanabinoidy patria do Zoznamu zakázaných látok a metód WADA a zaradené sú do skupiny S8. Kanabinoidy.


V súvislosti s touto látkou bolo v USA od júla do novembra 2013 hlásených 5 úmrtí. Zachytená bola vo viacerých krajinách EU (vrátane SR). V jednom prípade bola látka identifikovaná spolu s kanabinoidom AM-2201 v produkte pod názvom „white widow“ (biela vdova) a v druhom prípade bol v rastlinnej zmesi identifikovaný okrem kanabinoidu 5F-PB-22 tiež N-heptyl analóg kanabinoidu UR-144. Syntetický kanabinoid 5F-PB-22 môže spôsobiť smrteľnú intoxikáciu, fatálnu srdcovú arytmiu a/alebo záchvat.

 


 

Na základe aktuálnych informácií vydávame varovanie pred častým výskytom zakázanej látky METYLHEXANAMÍN.

Metylhexanamín patrí do zoznamu zakázaných látok a je zaradený do skupiny S6. Stimulanciá.
Výskyt tejto látky narastá v doplnkoch výživy, najmä v prípravkoch určených na zvýšenie energie alebo zníženie hmotnosti. Preto odporúčame všetkým športovcom starostlivo zvážiť užitie doplnkov výživy a iných produktov.

Metylhexanamín sa označuje viacerými názvami a preto použitie každého produktu, ktorý obsahuje niektorú z nasledujúcich zložiek, bude považovaný za nepriaznivý analytický nález:

4-metylhexán-2-amín; 2-amino-4-metylhexán; dimetylamylamín; 1,3-dimetylamylamín (DMAA); 1,3-dimetylpentylamín (DMP); 4-metyl-2-hexánamín; 4-metyl-2-hexylamín; geranium – olej, extrakt, kvet, stonka, listy; geranamín; forthane; floradrén.

 


 

Na základe zmeny v Technickej norme WADA 2013 upozorňujeme na zvýšenie prahovej hodnoty detekcie užitia marihuany z pôvodných 15 ng/ml na súčasných 150 ng/ml.

Kanabinoidy (prírodné aj syntetické) patria do Zoznamu zakázaných látok a metód pre rok 2013 – skupina S8. a sú zakázané počas súťaže. Zmena prahovej hodnoty umožňuje odhaliť športovcov, ktorí túto zakázanú látku užívajú dlhodobo. Hodnota je monitorovaná u všetkých športovcov.

Táto zmena je platná s účinnosťou od 11.5.2013.