Nový zákon o športe

Od 1. januára 2016 vstúpil do platnosti nový zákon 440/2015 z 26. novembra 2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.