Svetový antidopingový kódex

Od 1. januára 2015  vstupuje do platnosti nový SVETOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KÓDEX 2015. 

Tento dokument si môžete pozrieť na nasledujúcom linku.