Pre športovcov

Monitoring systémom ADAMS

Podľa Kódexu má WADA povinnosť koordinovať antidopingové činnosti a poskytnúť mechanizmus na pomoc zainteresovaným stranám pri implementácii Kódexu. Systém správy a riadenia antidopingu ADAMS bol vyvinutý práve na tento účel. Je to webový databázový systém riadenia, ktorý zjednodušuje každodenné činnosti všetkých zainteresovaných strán a športovcov zapojených do antidopingového systému, a to od športovcov, ktorí poskytujú svoje informácie o miestach pobytu, cez antidopingové organizácie nariaďujúce testovanie, laboratóriá informujúce o výsledkoch testovaní, až po antidopingové organizácie spravujúce výsledky. Tento systém má jednoduché použitie, je dostupný vo viacerých jazykoch a je bezplatný pre všetkých užívateľov, čím zvyšuje schopnosť a účinnosť boja proti dopingu v športe. ADAMS umožňuje antidopingovým organizáciám (napr. národným antidopingovým organizáciám, medzinárodným a národným športovým federáciám a organizátorom významných športových podujatí) a WADA vykonávať harmonizované, koordinované a efektívne antidopingové programy a plniť tak príslušné povinnosti, ktoré týmto organizáciám ukladá Kódex. Systém ADAMS možno používať na plánovanie súťažného a mimosúťažného dopingového testovania a spracovanie relevantných informácií, vrátane terapeutických výnimiek (TUE), informácií o miestach pobytu športovcov, informácií o výsledkoch antidopingových testovaní a informácií o prípadných sankciách voči jednotlivým športovcom. Antidopingová organizácia, ktorá športovca zaregistrovala do svojho registra pre testovanie, môže využívať systém ADAMS pre jeden alebo viac z vyššie uvedených účelov v závislosti na ich špecifických potrebách a požiadavkách. WADA využíva ADAMS pre splnenie svojich úloh podľa Kódexu.
 

  1. Register - športovci 2018 Pozrieť dokument
  2. Register - športy 2018 Pozrieť dokument

Informácie o miestach pobytu

Povinnosť športovcov vyplňovať informácie o miestach pobytu vyplýva z Kódexu (Code), ktorého hlavnou úlohou je chrániť základné práva športovcov zúčastňovať sa na športe bez dopingu a zabezpečiť harmonizáciu, koordináciu a účinnosť antidopingových programov na medzinárodnej i národnej úrovni s ohľadom na kontrolu, prevenciu a ochranu pred dopingom. Systém ADAMS umožňuje možnosť celoročného mimosúťažného testovania, a tým napomáha v boji proti dopingu.

Informácie o miestach pobytu sú povinní poskytovať tí športovci, ktorí boli zaradení ich medzinárodnou federáciou alebo národnou antidopingovou organizáciou do registra pre testovanie. Tieto informácie poskytnuté športovcom prostredníctvom systému ADAMS sú po celý čas prísne dôverné a použité výlučne na účely plánovania, koordinácie a vykonávanie testovania a budú odstránené potom, ako už nebudú pre svoj účel dôležité.

SADA pripravila návody na používanie ADAMS pre všetkých užívateľov v SR tak, aby každý jednotlivec mohol napĺňať formuláre svojimi údajmi a tak prevziať zodpovednosť za informácie a ich oprávnenosť. Vyžaduje to však denný prístup k internetu, nastavenia, ktoré systém vyžaduje i základné znalosti práce s počítačom.

Pre prácu v systéme ADAMS je dôležité osvojenie si základných metodických materiálov:

Rýchly sprievodca pre športovcov
Rýchly sprievodca pre športovcov je metodikou pre športovcov - reprezentantov Slovenskej republiky, ktorí boli zaradení do Národného registra pre testovanie z rozhodnutia registračného národného športového zväzu alebo do Medzinárodného registra pre testovanie z rozhodnutia kompetenčnej medzinárodnej športovej federácie. Metodika poskytuje prehľad krokov slúžiacich k zaevidovaniu športovca do systému ADAMS (Antidopingový administratívny a manažérsky systém) v online pripojení ako baza pre evidenciu informácii o športovcovi, jeho miestach pobytu a ďalších informácií viažúcich sa na jeho športovú činnosť. Metodika je určená športovcom v rangu štátnej športovej reprezentácie SR, ktorí majú povinnosť registrácie v systéme ADAMS.

  1. 01 RÝCHLY SPRIEVODCA PRE ŠPORTOVCOV 2015 - ADAMS Pozrieť dokument
  2. 02 UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE ŠPORTOVCOV Pozrieť dokument
  3. 03 UŽÍV. PRÍR. PRE ŠPORT. A ANTIDOP. ORGANIZÁCIE Pozrieť dokument

Viac informácií a aktuálne informácie nájdete na oficiálnej stránke WADA sekcia - ADAMS.

WADA ADAMS Whereabouts aplikácia

V záujme umožniť športovcom zaradeným do systému ADAMS zvýšiť komfort pri správe údajov a ich celkovej aktualizácii oznamujeme spustenie komunikačnej aplikácie pre smartfóny s operačným systémom Android a iOS.
Prostredníctvom iPhonu alebo Androidu majú športovci jednoduchý a rýchly prístup k údajom v systéme ADAMS. Mobilné notifikácie zároveň uľahčia zapamätať si dôležité termíny a pripomenú športovcom zaradeným v registroch pre testovanie ich povinnosti. Aplikáciu si môžete stiahnuť v Google Play Store a App Store.

Pre viac informácií navštívte stránku: WADA
Návod na použitie aplikácie nájdete TU.

Video návod na ADAMS

Antidopingová agentúra SR pripravila pre nových, ale aj súčasných užívateľov systému ADAMS video návod, v ktorom je ukázané na fiktívnom športovcovi, čo všetko a akým spôsobom má byť v ADAMSe vyplnené. Video ukazuje základné možnosti vypĺňania miest pobytu, akými sú miesta prespania, súťaže, pravidelné aktivity, 60-minútový časový interval, kedy je športovec pripravený na testovanie a možnosti zadávania dlhších ciest.

Prezeranie videa si nastavte na FullHD (1080p) alebo HD (720p) rozlíšenie, aby sa text zobrazoval čitateľne.

icon
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img